საძირკველის (ღრუ) ბლოკის ყალიბი-პრეს ფორმა | Mega Mould ყალიბების ინდუსტრია
სართულშუა გადახურვის ღრუ ბლოკის ყალიბი ASM-01
€2.450
Detaylar
სართულშუა გადახურვის ღრუ ბლოკის ყალიბი ASM-02
€2.450
Detaylar
სართულშუა გადახურვის ღრუ ბლოკის ყალიბი ASM-03
€2.450
Detaylar
სართულშუა გადახურვის ღრუ ბლოკის ყალიბი ASM-04
€2.450
Detaylar
სართულშუა გადახურვის ღრუ ბლოკის ყალიბი ASM-05
€2.450
Detaylar
სართულშუა გადახურვის ღრუ ბლოკის ყალიბი ASM-06
€2.450
Detaylar
სართულშუა გადახურვის ღრუ ბლოკის ყალიბი ASM-07
€2.450
Detaylar