საძირკველის (ღრუ) ბლოკის ყალიბი-პრეს ფორმა | Mega Mould ყალიბების ინდუსტრია
სართულშუა გადახურვის ღრუ ბლოკის ყალიბი ASM-01
$2.319
Detaylar
სართულშუა გადახურვის ღრუ ბლოკის ყალიბი ASM-02
$2.319
Detaylar
სართულშუა გადახურვის ღრუ ბლოკის ყალიბი ASM-03
$2.319
Detaylar
სართულშუა გადახურვის ღრუ ბლოკის ყალიბი ASM-04
$2.319
Detaylar
სართულშუა გადახურვის ღრუ ბლოკის ყალიბი ASM-05
$2.319
Detaylar
სართულშუა გადახურვის ღრუ ბლოკის ყალიბი ASM-06
$2.319
Detaylar
სართულშუა გადახურვის ღრუ ბლოკის ყალიბი ASM-07
$2.319
Detaylar