საძირკველის (ღრუ) ბლოკის ყალიბი-პრეს ფორმა | Mega Mould ყალიბების ინდუსტრია
სართულშუა გადახურვის ღრუ ბლოკის ყალიბი ASM-01
Detaylar
სართულშუა გადახურვის ღრუ ბლოკის ყალიბი ASM-02
Detaylar
სართულშუა გადახურვის ღრუ ბლოკის ყალიბი ASM-03
Detaylar
სართულშუა გადახურვის ღრუ ბლოკის ყალიბი ASM-04
Detaylar
სართულშუა გადახურვის ღრუ ბლოკის ყალიბი ASM-05
Detaylar
სართულშუა გადახურვის ღრუ ბლოკის ყალიბი ASM-06
Detaylar
სართულშუა გადახურვის ღრუ ბლოკის ყალიბი ASM-07
Detaylar