რას გავუფრთხილდეთ ბლოკის და ფილის ყალიბის გამოყენებისას ? | Mega Mould ყალიბების ინდუსტრია
რას გავუფრთხილდეთ ბლოკის და ფილის ყალიბის გამოყენებისას ?
2021-03-18

რას გავუფრთხილდეთ ბლოკის და ფილის ყალიბის გამოყენებისას ?

- ყალიბის მონტაჟი

- ბლოკის დანადგარის ოპერატორის ცოდნა გამოცილება

- ყალიბის წმენდა და მოვლა

- ყალიბის შეცვლა

- სწორი ნედლეულის გამოყენება

- ბლოკის პადონები

ბლოკის ყალიბიბლოკის ყალიბი

 მიმდინარე საუკუნეში ინდუსტრიალიზაციის და ტექნოლოგიის განვითარების გამო სამშენებლი სფეროში დღითიდღე მცირდება ადამიანის ძალის გამოყენება. აქედან გამომდინარე აქტიური დანადგარების და აღჭურვილობების მოვლა განახლებას დიდი გავლენა აქვს ქვეყნის ეკონომიაზე. საჭიროა აღჭურვილობების პერიოდული რესტავრაციის განხორციელება იმისათვის რომ მათი ხანგრძლივად მოხმარება შესაძლებელი გახდეს.

(რას გავუფრთხილდეთ ბლოკის და მოსაპირკეთბელი ფილების ყალიბების შეძენისას?)
ჩვენ დიდი ხარჯების გაწევით შეძენილი სახლისათვის რაიმე ელექტრონული ნივთი ან საწარმოსათვის შეძენილი რამე აღჭურვილობა აპარატის გამძლეობის და ხანგრძლივი გამოყენებისათვის საჭიროა მისი სწორი გამოყენება და მოვლა. ჩვენს მიერ შეძენილი ბლოკის და მოსაპირკეთებელი ფილების ყალიბების გამოყენების ზოგიერთი წესი არსებობს რომლებიც ჩამოყალიბდება შემდეგ სათაურებში,

1.მონტაჟი

ბლოკის ყალიბი

ბლოკის და მოსაპირკეთებელი ფილების დანადგარის სწორი სამონტაჟო საქმის შესრულებას დიდი მნიშვნელობა აქვს მომავალში მთლიანი დანადგარის გამართულად მუშაობისთვის. მონტაჟის არასწორი შესრულებით დაზიანდება არა მხოლოდ დანადგარი არამედ მასში მორგებული ყალიბიც. მაგალითად დანადგარში ჩაყენებული ბეტონის მომწოდებელი ბუნკერის არასწორი დამონტაჟება, ყალიბზე მოძრაობისას შესაძლებელია გამოიწვიოს მისი დეფორმაცია და დააზიანოს ის.

2. ოპერატორის ცოდნა გამოცდილება

ოპერატორიც გამოცდილება 

ოპერატორმა რომელსაც არ აქვს საკმარისი ცოდნა და გამოცდილება საქმის შესახებ შეიძლება დააზიანოს არა მხოლოდ დანადგარი არამედ ყალიბიც.ოპერატორი ვალდებულია პროდუქტის წარმოების დროს გააკონტროლოს ბეტონში დარჩენილი უხეში ან დიდი ობიექტები რომლებიც შეიძლებ მოხვდეს ყალიბში და გატეხოს ის.

3.ყალიბის გასუფთავება და მოვლა

ბლოკის ყალიბი

დანადგარის პერიოდული მოვლა აუცილებლად უნდა იყოს შესრულებული. ყალიბის გაწმენდა ოპერატორის მხრიდან სამუშაოს დასრულებისას უნდა იყოს შესრულებული და ახალი წარმოებისთვის მზად მოყვანილი. ყალიბში დარჩენილი ბეტონის გაქვავების შემთხვევაში მოხდება ყალიბის ცვეთა და დამზადებული ნაწარმი იქნება არასწორი პარამეტრების მქონე და დეფორმირებული რაც დაგიკარგავთ დამკვეთებს.

4. ყალიბის შეცვლა

ბლოკის ყალიბი

დღიური წარმოების და მიღებული შეკვეთის მიხედვით საჭიროა ყალიბის შეცვლა, ამ შემთხვევაში ყალიბის ამოღება და სხვა ყალიბის დანადგარში ჩადგმა უნდა იყოს სწორედ შესრულებული. არასწორი მონტაჟის გამო ყალიბის ბალანსი შესაძლებელია დაირღვას და გააფუჭოს პრეს ფორმა.გარდა ამისა ბეტონის ნაკეთობების დამზადებისას  ხდება ფორმის ხრახნების განტვირთვა, ამისათვის ოპერატორი ვალდებულია მონტაჟის შემდეგ მოახდინოს ხრახნების ხშირი კონტროლი.

5.ბეტონის შემვსები მასალების ნედლეულის გამოყენება.

ნედლეულის რეკომენდირებული რაოდენობა და მასშტაბი უნდა იყოს გამოყენებული ყველა დანადგარში.ნედლეულის არასაკმარისი ან გადამეტებული გამოყენებამ შეიძლება დააზიანოს ფორმა, გარდა ამისა დიდი მნიშვნელობა აქვს გამოყენებული მასალის ხარისხს, უხარისხო და ზედმეტად მაგარი ნედლეულის გამოყენება იწვევს ყალიბის ნაადრევ ცვეთას.

6. როგორი უნდა იყოს ბეტონ ბლოკების ბეჭდვისას გამოსაყენებელი პადონები.

სამშენებლო ბლოკი 

წარმოებისას გამოყენებეული პადონები უნდა იყოს რეკომენდებული ზუსტი ზომის მქონე . ოპერატორი იძულებულია უფრთხილდეს არ გამოიყენოს არასწორი ზომის ან დაზიანებული პადონი. არასწორი ზომის და დაზიანებული პადონის გამოყენება გამოიწვევს ნაწარმის უხარისხობას და დააზიანებს პრეს ფორმას.

შედეგად საჭიროა აღჭურვილობის პერიოდული მოვლა და პერსონალის გაწვრთნა რომ მან გამართულად მართოს დანადგარები. ამ ყველაფერს დიდი გავლენა ექნება ქვეყნის და რა თქმა უნდა თქვენი კომპანიის ეკონომიის განვითარებაზე. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი წესის დაცვის შემთხვევაში, თქვენ შეგეძლებათ ჩვენი ყალიბები გამოიყენოთ უფრო დიდხანს და მოიპოვოთ დამატებით შემოსავალი.


უმაღლესი სტანდარტის და ხარისხით დამზადებული ბლოკის ბეტონის და მოსაპირკეთებელი ფილების ყალიბები  სანახავად დააჭირეთ 

სამშენებლო ბლოკის ყალიბის მოდელები       

Mega Mould - პრეს ფორმების ინდუსტრია

გააზიარე სოციალურ ქსელში
Bess Concrete Block Machine
Carfel Concrete Block Machine
Columbia Concrete Block Machine
Conpromac Concrete Block Machine
Duyue Concrete Block Machine
Form ımpianti Concrete Block Machine
Hes Tula Concrete Block Machine
Masa Concrete Block Machine
Merkon Concrete Block Machine
Namtaş Concrete Block Machine
Omag Concrete Paving Block Machine
Poyatos Concrete Paving Block Machine
Prensoland Concrete Paving Block Machine
Prometal Rus Concrete Paving Block Machine
Qunfeng Concrete Paving Block Machine
Rometa Concrete Paving Block Machine
Techmatik Concrete Paving Block Machine
Tiger Concrete Paving Block Machine
Topwerk Concrete Paving Block Machine
Vess Concrete Paving Block Machine
Zeng Concrete Paving Block Machine
Zenith Concrete Paving Block Machine