რას გავუფრთხილდეთ ბლოკის და ფილის ყალიბის გამოყენებსას ? | Mega Mould ყალიბების ინდუსტრია
რას გავუფრთხილდეთ ბლოკის და ფილის ყალიბის გამოყენებსას ?
2021-03-18

რას გავუფრთხილდეთ ბლოკის და ფილის ყალიბის გამოყენებსას ?

შინაარსი :

- ყალიბის მონტაჟი

- ოპერატორის ცოდნა გამოცილება

- ყალიბის წმენდა და მოვლა

- ყალიბის შეცვლა

- ნედლეულის გამოყენება

- პადონები

ბლოკის ყალიბიბლოკის ყალიბი

მიმდინარე საუკუნეში ინდუსტრიალიზაციის და ტექნოლოგიის განვითარების გამო სამშენებლი სფეროში დღითიდღე მცირდება ადამიანის ძალის გამოყენება. აქედან გამომდინარე აქტიური დანადგარების და აღჭურვილობების მოვლა განახლებას დიდი გავლენა აქვს ქვეყნის ეკონომიაზე. საჭიროა აღჭურვილობების პერიდული რესტავრაციის განხორციელება იმისათვის რომ მათი ხანგრძლივად მოხმარება შესაძლებელი გახდეს.

( კიდევ საინტერესო : რას გავუფრთხილდეთ ბლოკის და მოსაპირკეთბელი ფილების ყალიბების შეძენისას?)
ჩვენ დიდი ხარჯების გაწევით შეძენილი სახლისათვის რაიმე ელექტრონული ნივთი ან საწარმოსათვის შეძენილი რამე აღჭურვილობა აპარატის გამძლეობის და ხანგრზლივი გამოყენებისათვის საჭიროა მისი სწორი გამოყენება და მოვლა. ჩვენს მიერ შეძენილი ბლოკის და მოსაპირკეთებელი ფილების ყალიბების გამოყენების ზოგიერთი წესი არსებობს რომლებიც ჩამოყალიბდება შემდეგ სათაურებში

1.მონტაჟი

ბლოკის ყალიბი

ბლოკის და მოსაპირკეთებელი ფილების დანადგარის სწორი სამონტაჟო საქმის შესრულებას დიდი მნიშვნელობა აქვს მთლიანი დანადგარის გამართულად მუშაობისათვის. მონტაჟის არასწორი შესრულებით დაზიანდება არა მხოლოდ დანადგარი არამედ მასში დაყენებული ყალიბიც. მაგალითად დანადგარში ჩაყენებული ბეტონის აპარატის არასწორი დამონტაჟება ყალიბზე მოძრაობისას შესაძლებელია გამოიწვიოს მისი დეფორმაცია დააზიანოს ყალიბი.

2. ოპერატორის ცოდნა გამოცდილება

ოპერატორიც გამოცდილება

ოპერატორმა რომელსაც არ აქვს საკმარისი ცოდნა და გამოცდილება საქმის შესახებ შეიძლება დააზიანოს არა მხოლოდ დანადგარი არამედ ყალიბიც.ოპერატორი ვალდებული პროდუქტის წარმოების დროს გააკონტროლოს ბეტონში დარჩენილი უხეში ან დიდი ობიექტები რომლებიც შეიძლებ მოხვდეს ყალიბში და დააზიანოს ის.

3.ყალიბის გასუფთავება და მოვლა

ბლოკის ყალიბი

დანადგარის პერიოდული მოვლა აუცილებლად უნდა იყოს შესრულებული. ყალიბის გაწმენდა ოპერატორის მხრიდან სამუშაოს დასრულებისას უნდა იყოს შესრულებული და ახალი წარმოებისათვის მზად მოყვანილი. ყალიბში დარჩენილი ბეტონის გაქვავების შემთხვევაში მოხდება ყალიბის ცვეთა და დამზადებული ნაწარმი იქნება არა სწორი პარამეტრების მქონე და დეფორმირებული.

4. ყალიბის შეცვლა

ბლოკის ყალიბი

დღიური წარმოების და მიღებული შეკვეთის მიხედვით, საჭიროა ყალიბის შეცვლა, ამ შემთხვევაში ყალიბის ამოღება და სხვა ყალიბის დანადგარში ჩადგმა უნდა იყოს სწორედ შესრულებული. არასწორი მონტაჟის გამო ყალიბის ბალანსი შესაძლებელია დაირღვას და გააფუჭოს ყალიბი.გარდა ამისა წარმოების პროცესში ყალიბის ხრახნების განტვირთვა ხდება ამისათვის ოპერატორის მხრიდან მონტაჟის შემდეგ საჭიროა მოხდეს ხრახნების ხშირად გაკონტროლება.

5.ნედლეულის გამოყენება

ნედლეულის რეკომენდირებული რაოდენობა და მასშტაბი უნდა იყოს გამოყენებული ყველა დანადგარში.ნედლეულის არასაკმარისი ან გადამეტებული გამოყენება შეიძლება დააზიანოს მია ფორმა გარდა ამისა, დიდი მნიშვნელობა აქვს გამოყენებული მასალის ხარისხს, უხარისხო და ზედმეტად მაგარი ნედლეულის გამოყენება იწვევს ყალიბის ცვეთას.

6. პადონი

სამშენებლო ბლოკი

წარმოებისას გამოყენებეული პადონები უნდა იყოს რეკომენდებული ზომის მქონე . ოპერატორი იძულებულია უფრთხილდეს არ გამოიყენოს არასწორი ზომის ან დაზიანებული პადონი. არასწორი ზომის და დაზიანებული პადონის გამოყენება გამოიწვევს ნაწარმის უხარისხობას და დააზიანებს პრეს ფორმას.
შედეგად აღჭურვილობის პერიოდული მოვლა პატრონობა და პერსონალის გაწვრთნა რომ მან გამართულად იხმაროს დანადგარი. ამ ყველაფერს დიდი გავლენა ექნება ქვეყნის და რა თქმა უნდა ჩვენი კომპანიის ეკონომიაზე. წესების დაცვის შემთხვევაში ჩვენი ყალიბის ხანგრძლივად გამოყენება არის შესაძლებელი
უმაღლესი სტანდარტის და ხარისხით დამზადებული ბლოკის ბეტონის და მოსაპირკეთებელი ფილების ყალიბები  სანახავად დააჭირეთ 

სამშენებლო ბლოკის ყალიბის მოდელები       

Mega Mould - ინდუსტრია

გააზიარე სოციალურ ქსელში
Bess Concrete Block Machine
Carfel Concrete Block Machine
Columbia Concrete Block Machine
Conpromac Concrete Block Machine
Duyue Concrete Block Machine
Form ımpianti Concrete Block Machine
Hes Tula Concrete Block Machine
Masa Concrete Block Machine
Merkon Concrete Block Machine
Namtaş Concrete Block Machine
Omag Concrete Paving Block Machine
Poyatos Concrete Paving Block Machine
Prensoland Concrete Paving Block Machine
Prometal Rus Concrete Paving Block Machine
Qunfeng Concrete Paving Block Machine
Rometa Concrete Paving Block Machine
Techmatik Concrete Paving Block Machine
Tiger Concrete Paving Block Machine
Topwerk Concrete Paving Block Machine
Vess Concrete Paving Block Machine
Zeng Concrete Paving Block Machine
Zenith Concrete Paving Block Machine